Elöljárók

DR. KOVÁCS JÓZSEF

Rektor– „a lelkek üdvössége”

2007-ben nevezett ki rektornak dr. Kiss-Rigó László püspök úr a szegedi Szent Gellért Szemináriumba. 1992-94-ig már, mint lelki igazgató (spirituális) működtem a kispapok között. Ezt megelőzően 1977-1984-ig mint papnövendék tartózkodtam a Szemináriumban. Ebben volt két év katonaság is Marcaliban (1977-79). Így összesen 24 éve élek a Szeminárium közösségében. Harmadik osztályos koromban megkérdezték tőlem a rokonok, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Én azt feleltem, hogy pápa. Nagyon megsértődtem, hogy a felnőttek kinevettek. Azóta már lejjebb adtam, és a plébánosi feladatot céloztam meg. De sajnos a püspök úr fölé lőtt az elképzelésemnek. Azt a feladatot kell végezni, amivel megbíz a püspök, az az Isten akarata.

Publikációs lista

DR. SERFŐZŐ LEVENTE

Prefektus– „kovász”

Szeretem a kovászt. Élet van benne. Vigyázni és figyelni kell rá. Akkor tanultam meg mindezt, amikor elkezdtem nevelni az első kovászomat, majd kenyeret sütöttem vele. Megtörtént végre az, ami sok évvel ezelőtt, a hivatásom kezdetén lángra gyújtotta a szívem. Akkor az atya a hittanórán egy olyan misszionáriusról beszélt, aki hosszú éveken át azért dolgozott, hogy a nyomornegyed közepén pékséget építsen és kenyeret süssön a családoknak. Ez az életpélda elég volt ahhoz, hogy elinduljak. 2002-ben szenteltek pappá, és bizony volt hogy csak parázs maradt, de a közel húsz év alatt Isten mindig gondoskodott gyújtósról. A szemináriumi évek életem nagyon szép időszakához tartoznak. Örültem és szerettem itt lenni. A plébániai élet során sokat adtak a közösségek, személyes kapcsolatok és barátságok, az ifjúsági csoportok, evangelizációs programok... Szeretem az egyházat és az egyházmegyémet minden szeplőjével együtt. Jó vele és benne lenni, szolgálni és munkálkodni. Jelenleg prefektusként a tanulmányok és a közösségi programok szervezése, valamint a ház és a közösség “mozgásban tartása” a feladatom.

VERÉB LÁSZLÓ

Spirituális– „növekedés”

Szemináriumunk mellett áll, a Dömötör-torony, Szeged legidősebb templom-tornya. Ez az épület a 11. század óta, közel ezer éve, szent térként az Istent keresők számára ad helyet a vele való találkozáshoz. Mint spirituálisnak, hasonló a feladatom, mint minden templomnak: teret adni az Istennel való kapcsolat megéléséhez. Elsősorban azok mellett lenni, segíteni, akiket apostolainak, papjainak hívott. Felfedezzék és ápolják magukban azt a belső teret, ahol Isten jelen van és őrizzék meg a lendületüket, vágyukat, hogy az egyházközségeket, közösségeket szolgálva együtt is megtapasztalják az ő közöttünk, velünk élését. Abban a szövevényben, ködben, amelyben van a világ, és amely mindannyiunkra hatással van, újra és újra visszataláljunk a Szent terébe, tudatosítsuk; kihez tartozunk, ki ad nekünk ehhez erőt és mire hív bennünket az ő Lelke által.

A Szegedi Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet

REKTOROK
RÉGENSEK
P. Müller Lajos S.J. 1930-1940
P. Müller Lajos S.J. 1930-1944
P. Borbély István S.J. 1940-1943
P. Fáby Antal S.J. 1945-1947
P. Németh Béla S.J. 1943-1947
P. Lányi Ede S.J. 1947-1950
P. Fáby Antal S.J. 1947-1949
P. Petruch Antal S.J.1950-1951
P. Lányi Ede S.J. 1949-1950
P. Pertruch Antal S.J. 1950-1951

 

 

 

 

 

 

 

A Szegedi Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet közös rektorai

Dr. Szörényi Andor 1951
Dr. Bárd János püspök 1951-1953
Merksz Elemér 1953-1954
Dr. Várkonyi Imre 1954-1959
Dr. Szilas József 1959-1977
Dr. Dankó László 1977-1979
Dr. Kemény Lajos 1979-1985
Dr. Turay Alfréd 1985-2000

A Szent Gellért Szeminárium rektorai

Dr. Kiss Imre 2000-2001
Dr. Balogh József 2001-2005
Réthy István 2005-2006
Dr. Thorday Attila 2006-2007
Dr. Kovács József 2007-

A Szent Gellért Szeminárium prefektusai

P. Siska Árpád István S.J. 1930-1932
P. Gyenis András S.J. 1932-1933
P. Borbély István S.J. 1933-1935
P. Kerkai Jenő S.J. 1935-1938
P. Varga László S.J. 1936
P. Németh Béla S.J. 1938-1940
P. Perényi József S.J. 1940-1943
P. Békési István S.J. 1943-1947
P. Perényi József S.J. 1947-1949
P. Vácz Jenő S.J. 1949-1951
P. Kerkai György S.J. 1948-1951
Dr. Pap Imre 1951-1953
Dr. Ipoly Ottó 1953-1957
Dr. Paskai László 1955-1959
Dr. Szilléry László 1957-1959
Dr. Hegedűs Antal 1959-1964
Dr. Fila Béla 1964-1965
Dr. Dankó László 1965-1966
Dr. Juhász József 1966-1968
Dr. Fila Béla 1967-1968
Dr. Nádor Ferenc 1968-1970
Dr. Dévényi István 1968-1969
Dr. Kemény Lajos 1971-1978
Dr. Turay Alfréd 1973-1978
Dr. Benyik György 1978-1979
Dr. Balázs Pál 1979-1981
Ábrahám István 1981-1984
Dr. Sávai János 1984-1992
Dr. Laurinyecz Mihály 1992-1994
Dr. Balogh József 1994-1997
Dr. Thorday Attila 1997-1999
Dr. Balogh József 1999-2000
Salamon László 2001-2005
Kopasz István 2005-2007
Sutka István 2013-2016
Dr. Serfőző Levente 2016

A Szent Gellért Szeminárium spirituálisai

P. Hunya Dániel S. J. 1930-1951
Magyar Károly 1951-1962
Dr. Paskai László 1962-1965
Holló István 1965-1972
Gyulay Endre 1972-1983
Dr. Kisházi-Kovács László 1983-1987
Dr. Kiss Imre 1987-1992
Kovács József 1992-1994
P. Hofher József S.J. 1994-1996
P. Weissmahr Béla S.J 1996-1999
P. Ambrus Lóránt S.J. 1999-2001
Holló István 2001-2003
P. Illés Albert S.J. 2003-2007
Veréb László 2007-